Voices of the Law: Empowering Women in Small Communities


(„Гласове на закона: Подкрепа за жени в малки общности“) e удостоен с финансиране благодарение на невероятната подкрепа на Netherlands Helsinki Committee!

plovdiv landscape

Проектът има за цел да подпомага жените в Област Пловдив чрез правна осведоменост. Създаваме платформа за промяна, подсилвайки гласовете, които често остават незабелязани, и се борим за по-силна общност, като развиваме ресурси за устойчиво въздействие.

Фокус групи с целевата група – жени от Област Пловдив, за да определим конкретните настоящи нужди.

Доклад за настоящите нужди на жените в Област Пловдив по правови въпроси, данни от фокус групата с адвокати, развитието на проекта – изготвената учебна програма, протичането на работилниците и резултатите от самотестуването, отзиви на участниците.

Фокус група с адвокати – за да използваме опита на юристи, работили по различни казуси.

Изготвяне на обучителни материали за два типа работилници – лице в лице и онлайн.

Изготвяне на обучителни материали за два типа работилници – лице в лице и онлайн.

Изготвяне на обучителни материали за самоподготовка и информативен сайт.

Връзка с нас